Όροι & Προϋποθέσεις της Buy Now Pay Later υπηρεσίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση της Υπηρεσίας Finloup που αναπτύχθηκε και διανέμεται από τη FINLOUP ΑΕ ("Finloup" / "εμείς" / "εμάς" / "μας").

Πρέπει να διαβάσεις αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις σε συνδυασμό με την Πολιτική Απορρήτου, η οποία εξηγεί πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η Finloup είναι μια ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί και καταχωρηθεί στην Ελλάδα με αριθμό ΓΕΜΗ 155954101000, έδρα στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού 190, 2ος όροφος, Αθήνα, Ελλάδα, 17671, με αριθμό φορολογικού μητρώου 801397730.

Εάν έχεις οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση support@finloup.com.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Σε αυτό το έγγραφο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

AISP: ο εξουσιοδοτημένος Πάροχος Υπηρεσιών Πληροφοριών Λογαριασμού που χρησιμοποιεί η Finloup για την ανάκτηση και τη συλλογή των τραπεζικών σου δεδομένων, με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσής σου.

Πλάνο δόσεων: η συμφωνία του πλάνου δόσεων που συνάπτεται μεταξύ εσένα και του Εμπόρου

Δόση: Κάθε μία από τις επόμενες μεμονωμένες δόσεις τις οποίες πληρώνεις στον Έμπορο στο πλαίσιο του Πλάνου Δόσεων.

Έμπορος: οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο πουλά προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσένα μέσω του ηλεκτρονικού η φυσικού καταστήματός του και στο πλαίσιο της πώλησης αυτής χρησιμοποιεί την Υπηρεσία.

Υπηρεσία ή Υπηρεσία Finloup: αναφέρεται στην υπηρεσία που προσφέρεται μέσω του app.finloup.com

Προτεινόμενο Πλάνο Δόσεων: η εξατομικευμένη πρόταση πλάνου δόσεων που έχει προκύψει από την ανάλυση της Υπηρεσίας.

Συναλλαγή: κάθε μεμονωμένη πώληση προϊόντων και υπηρεσιών που πραγματοποιείται με ένα Πλάνο Δόσεων μεταξύ εσένα και του Εμπόρου.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Finloup αναπτύσσει και διανέμει την Υπηρεσία, επιτρέποντας στους Εμπόρους και στους πελάτες της τη δυνατότητα αναβολής πληρωμών, μέσω δόσεων, προχωρώντας εκ μέρους του Εμπόρου στην αξιολόγηση της καταλληλόλητας των πελατών της και διευκολύνοντας τη σύναψη ενός Πλάνου Δόσεων που συνάπτεται μεταξύ του Εμπόρου και του πελάτη της.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεσαι ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα ότι δεσμεύεσαι από όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις όπως αναφέρονται εδώ χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν διαφωνείς με οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, πρέπει να σταματήσεις αμέσως τη χρήση της Υπηρεσίας.

Η χρήση της Υπηρεσίας προορίζεται αποκλειστικά για Έλληνες κατοίκους ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, εγγυάσαι και δηλώνεις ότι: α) είσαι δεκαοκτώ (18) ετών και άνω και β) όλες οι πληροφορίες που παρέχεις σχετικά με εσένα είναι αληθείς, ακριβείς και ενημερωμένες.

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, ενεργείς υπό την αποκλειστική σου ευθύνη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων, θα σου παρέχουμε προηγούμενη ειδοποίηση σύμφωνα με τις περιστάσεις, π.χ. με ορατή ειδοποίηση στην Υπηρεσία ή στέλνοντας email. Επομένως, πρέπει να φροντίσεις να διαβάσεις προσεκτικά οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, αποδέχεσαι και μας εξουσιοδοτείς:

να συλλέξουμε από τον Έμπορο ορισμένες πληροφορίες για εσένα, όπως τα προσωπικά σου στοιχεία (π.χ. όνομα, επώνυμο, πλήρη διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail, πληροφορίες σχετικά με το εάν είσαι εγγεγραμμένος χρήστης στον Έμπορο ή επισκέπτης αγοραστής) και δεδομένα για συγκεκριμένες αγορές (π.χ. προϊόντα ή υπηρεσίες προς αγορά, αξία ανά προϊόν, έξοδα αποστολής).
να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση σου για να πραγματοποιήσεις μια συναλλαγή με ένα Πλάνο Δόσεων και να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα σχετικά με το εάν πληροίς τις προϋποθέσεις για μια συναλλαγή με ένα Πλάνο Δόσεων και, σε περίπτωση θετικής απάντησης, υπό ποιους όρους.
να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες ενός AISP για να ανακτήσουμε και να συλλέξουμε πληροφορίες που προκύπτουν από τα τραπεζικά σου δεδομένα, δηλαδή στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και κάρτας). Το ποια είναι τα ακριβή τραπεζικά δεδομένα τα οποία θα είμαστε σε θέση να ανακτήσουμε μέσω του συνεργάτη μας AISP υπόκειται στην προηγούμενη εξουσιοδότησή σου κατά τη διάρκεια χρήσης της Υπηρεσίας προκειμένου να αξιολογηθείς και να πραγματοποιήσεις μια συναλλαγή με ένα Πλάνο Δόσεων. Εάν δεν επιτρέψεις την πρόσβαση στα τραπεζικά σου δεδομένα, δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση σου και δεν θα είμαστε σε θέση να σου προσφέρουμε ένα προτεινόμενο Πλάνο Δόσεων.
να διευκολύνουμε την ολοκλήρωση του Πλάνου Δόσεων που συνάπτεται μεταξύ εσένα και του Έμπορου.
να σου στέλνουμε ειδοποιήσεις μέσω - μεταξύ άλλων - email, SMS, mail ή να καλούμε το κινητό σου τηλέφωνο εκ μέρους του Εμπόρου.
Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, αναγνωρίζεις ρητά και άνευ όρων ότι:
η Finloup δεν είναι ο «πωλητής» ή «προμηθευτής» οποιουδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πωλούνται από τον Έμπορο.
με την αποδοχή ενός Πλάνου Δόσεων, πραγματοποιείς συναλλαγές απευθείας με τον Έμπορο και η Finloup δεν συμμετέχει στη συναλλαγή. Ως αποτέλεσμα, η Finloup δεν ελέγχει καμία πτυχή της Συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της αποστολής και της παράδοσης οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.
η Finloup δεν είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πωλούνται από τον Έμπορο σε εσένα καθώς και την παράδοσή τους.
ο Έμπορος είναι ο «πωλητής» των προϊόντων και των υπηρεσιών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για τους καταναλωτές και είναι υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις και εγγυήσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία για τους καταναλωτές.
η Finloup δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε επιστροφή ή αίτημα επιστροφής χρημάτων για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που πωλείται από τον Έμπορο. Εάν επιθυμείς να επιστρέψεις ένα προϊόν για οποιονδήποτε λόγο ή ζητήσεις επιστροφή χρημάτων, θα πρέπει να επικοινωνήσεις απευθείας με τον Έμπορο.
ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Δεν μας πληρώνεις για τη χρήση της Υπηρεσίας. Πληρωνόμαστε από τον Έμπορο που σας παρέχει πρόσβαση στην Υπηρεσία.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Finloup δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σχετική απώλεια ή τραυματισμό ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, επακόλουθη, ειδική, ή παρόμοια ζημία ή ποινη που σχετίζεται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πωλούνται από τον Έμπορο σε εσένα ή σε περίπτωση εμπορικών διαφορών μεταξύ εσένα και του Εμπόρου σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πωλήθηκαν ή σε περίπτωση που ο Έμπορος δεν συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. Νόμος 2251/1994 για τους καταναλωτές, Κανονισμός 2016/679 / ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα-GDPR).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με δική σου ευθύνη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ούτε η Finloup ή καμία από τις θυγατρικές, τμήματα, συνδεδεμένες εταιρείες, αντιπροσώπους, ή δικαιοδόχους θα είναι υπεύθυνοι για εσένα ή οποιονδήποτε άλλο για οποιαδήποτε απώλεια ή τραυματισμό ή οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, επακόλουθες, ειδικές, ή παρόμοια ζημία ή ποινή που προκύπτουν από την πρόσβασή σου ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης, της Υπηρεσίας ή των διαθέσιμων πληροφοριών στην Υπηρεσία ή που προκύπτουν από οποιαδήποτε ενέργεια ληφθεί ως αντίδραση ή ως αποτέλεσμα, των διαθέσιμων πληροφοριών στην Υπηρεσία στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Με την παρούσα συμφωνία παραιτείσαι από κάθε αξίωση εναντίον της Finloup και των θυγατρικών, τμημάτων, συνδεδεμένων εταιρειών, αντιπροσώπων, ή δικαιοδόχων που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας και των διαθέσιμων πληροφοριών σε αυτήν.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Η Finloup δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί το υλικό που περιέχεται σε ιστότοπους που ενδέχεται να συνδέονται με την Υπηρεσία και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων. Η σύνδεσή σου με αυτούς τους ιστότοπους γίνεται με δική σου ευθύνη.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων ή τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, ανάτρεξε στην Πολιτική Απορρήτου μας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλο το περιεχόμενο στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, λογότυπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Finloup και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων για τα οποία έχει αποκτήσει η Finloup άδεια για τις δικές της αποκλειστικές ανάγκες και για τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κηρυχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα οποιουδήποτε υπολειπόμενου μέρους αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και αυτό το υπόλοιπο τμήμα θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την Υπηρεσία ερμηνεύονται σύμφωνα με και επιβάλλονται από τους νόμους της Ελλάδας. Τα δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα) έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.