Leasing για επιχειρήσεις

Πώς η τεχνολογία καθορίζει την επιτυχία της επιχείρησης σου;

leasing τεχνολογία

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η πανδημία του Covid-19 έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις παγκοσμίως, αλλά και το ρόλο που η τεχνολογία είχε μέχρι τώρα στον τρόπο λειτουργίας τους.  

Εκτός από την εξ αποστάσεως εργασία, τα meetings πραγματοποιούνται πλέον online με τη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης όπως το Zoom, το Skype και το Microsoft Teams. Παράλληλα , οι εταιρείες έχουν ενσωματώσει λογισμικά που βοηθούν στη ροή των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των διαφορετικών καναλιών εργασίας και επικοινωνίας, και παρέχουν στους εργαζόμενους την ευκαιρία να εργάζονται από οπουδήποτε.

Για το λόγο αυτό, η τεχνολογία είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την εφαρμογή ενός επιτυχημένου υβριδικού ή εξ’ αποστάσεως μοντέλου εργασίας, ενώ η χρήση της για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών στόχων μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να βελτιώσουν την εμπειρία των εργαζομένων, την ικανοποίηση των πελατών και να επιταχύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος/υπηρεσίας. 

Υπάρχουν πολλοί σημαντικοί λόγοι για τους οποίους η τεχνολογία καθορίζει την αποτελεσματικότητα μίας ομάδας. Παρακάτω θα δούμε γιατί είναι σημαντικό να μην αμελείται η μεγάλη σημασία των εξελιγμένων συσκευών τεχνολογίας στις επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κάθε εταιρεία μπορεί να επιτρέπει στους εργαζομένους της να εργάζονται με τα καλύτερα μοντέλα της αγοράς. 

Πώς η εξελιγμένη τεχνολογία καθορίζει την επιτυχία μίας επιχείρησης  

Ενισχύει την κατανόηση της επιχείρησης 

Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις αξιοποιούν την τεχνολογία για να εκτελέσουν τη στρατηγική της εταιρείας και να πετύχουν μια καλή εμπειρία για τον πελάτη (user experience).

Με άλλα λόγια, η χρήση της τεχνολογίας είναι ζωτικής σημασίας, ανεξάρτητα από τον ρόλο του χρήστη —είτε πρόκειται για υπάλληλο που θα εκτελέσει σημαντικά στοιχεία της επιχειρηματικής στρατηγικής, είτε για τον πελάτη που θα χρησιμοποιήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες.

Επιπλέον, ο προσδιορισμός των αναγκών που έχουν οι πελάτες, βοηθά στον προσδιορισμό της τεχνολογίας που ταιριάζει καλύτερα στην κάθε επιχείρηση. Για παράδειγμα, ένας graphic designer με ειδίκευση στο animation, ξέρει ότι η παραγωγή της καλύτερης δυνατής δουλειάς για τους πελάτες απαιτεί τεχνολογία συγκεκριμένων προδιαγραφών, όπως ένα δυνατό laptop που να μπορεί να εκτελεί απαιτητικά προγράμματα.

Έτσι, ο επαγγελματίας γνωρίζει πολύ καλά, ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί, τον χρόνο εκτέλεσης ενός project αλλά και τα λειτουργικά έξοδα που θα απαιτήσει. 

Εξοικονομεί χρόνο (και χρήμα) 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μία επιχείρηση να αξιολογεί την τεχνολογία που χρησιμοποιεί και να στοχεύει στη συνεχή αναβάθμισή της, ώστε να φτάσει σε ένα επίπεδο αυτοματισμού που θα της επιτρέπει να ολοκληρώνει την κάθε εργασία αποτελεσματικά. Η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών εξοικονομεί χρόνο και χρήμα και επιταχύνει την παράδοση του τελικού προϊόντος στους πελάτες.  

Αυτό απαιτεί, φυσικά, τη χρήση εξελιγμένων και ενημερωμένων μοντέλων, που ενσωματώνουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις τόσο στο λογισμικό (software) όσο και στο λειτουργικό (hardware) κομμάτι μίας συσκευής.  

Προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων 

Η εμπειρία του τελικού χρήστη βελτιώνεται εάν οι εργαζόμενοι προσαρμοστούν στις τεχνολογικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις.  

Χρησιμοποιώντας εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας, ένας επαγγελματίας παραμένει πάντα ενημερωμένος για τις εξελίξεις του τομέα του, ενώ βρίσκεται σε μία συνεχή εκπαίδευση πάνω στα προγράμματα που χρησιμοποιεί και μαθαίνει να εξελίσσει τις δεξιότητές του, ανάλογα με τις δυνατότητες που του παρέχει η τεχνολογία που χρησιμοποιεί.  

Έτσι, τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και το τελικό παραγόμενο έργο, χαρακτηρίζονται συνεχώς από την καλύτερη δυνατή ποιότητα. 

Υποστηρίζει την εργασία εξ’ αποστάσεως 

Ο Covid-19 ανάγκασε πολλές εταιρείες να προσαρμοστούν στην απομακρυσμένη εργασία νωρίτερα από το αναμενόμενο. Ωστόσο, η εφαρμογή μιας τέτοιας αλλαγής θα ήταν δύσκολη χωρίς να υπάρχει καλή επαφή μεταξύ των υπαλλήλων.

Εδώ, η τεχνολογία λύνει τα χέρια εργοδοτών και εργαζομένων, με την αποτελεσματική συνδεσιμότητα, την εύκολη ροή των δεδομένων και των εξελιγμένων λογισμικών διαχείρισης εργασιών (project managment tools), που βοηθούν τις ομάδες να εργάζονται σε projects και να ενημερώνουν την πρόοδό τους εύκολα, γρήγορα και, το σημαντικότερο, από οπουδήποτε. 

Επιπλέον, η εξελιγμένη τεχνολογία έχει κάνει πλέον απλούστερη την πρόσληψη υπαλλήλων, γεγονός που αυξάνει την παραγωγικότητα και μειώνει τον δαπανώμενο χρόνο που απαιτείται από τις επιχειρήσεις. 

Εφαρμόζει την Τεχνητή Νοημοσύνη 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence - AI) μεταμορφώνει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις παγκοσμίως. Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης έχει αλλάξει τις επιχειρηματικές πρακτικές σχεδόν σε κάθε τομέα και έχει αναδειχθεί ως βασική στρατηγική για οργανισμούς που αναζητούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η ΑΙ μπορεί να εκτελέσει πολλές εργασίες παράλληλα και να υποστηρίξει τομείς όπως η μηχανική εκμάθηση (machine learning), η ασφάλεια δεδομένων, η διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) και οι βιομηχανίες real estate και χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, εξετάζοντας τα ερωτήματα αναζήτησης, τις στρατηγικές λέξεων-κλειδιών και άλλους παράγοντες, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται στον κλάδο των πωλήσεων για την βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και την πρόβλεψη της αγοραστικής τους τάσης. 

Πώς θα αποκτήσεις πρόσβαση στις πιο εξελιγμένες συσκευές τεχνολογίας 

Ξανασκέψου την αγορά τεχνολογίας 

Για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις με όλους τους παραπάνω τρόπους, οι τεχνολογικές συσκευές που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου. 

Με άλλα λόγια, να είναι τα πιο πρόσφατα, ενημερωμένα και εξοπλισμένα με τις κατάλληλες προδιαγραφές μοντέλα, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις σχεδόν όλων των βιομηχανιών και κλάδων. 

Φυσικά, οι συσκευές αυτές έρχονται συνήθως με πολύ μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις, αφού έχουν πολύ υψηλή τιμή αγοράς, αλλά είναι και ακριβές στην επισκευή τους.  

Παράλληλα, η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, με νέα, ενημερωμένα μοντέλα να κυκλοφορούν κάθε χρόνο, καθιστά την επένδυση μεγάλων ποσών σε συσκευές σχεδόν παράλογη. Ποιος ο λόγος να ξοδέψει μία επιχείρηση ένα τεράστιο ποσό σε τεχνολογικό εξοπλισμό, όταν σε ένα χρόνο θα κυκλοφορήσει ένα smartphone με καλύτερες προδιαγραφές σε κάμερες και συνδεσιμότητα, ή ένα laptop με πιο ισχυρό επεξεργαστή και καλύτερη κάρτα γραφικών;  

Για να αποσβέσει μία τέτοια επένδυση, η επιχείρηση θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τις συσκευές για 3-5 χρόνια, διάστημα στο οποίο τα προϊόντα αυτά θα θεωρούνται ήδη ξεπερασμένα. Είναι επίσης πιθανό, τα προϊόντα αυτά να μείνουν στη συνέχεια στο συρτάρι, για να γίνει μία νέα επένδυση σε πιο εξελιγμένο εξοπλισμό. 

Εξέτασε το leasing ως εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης στην τεχνολογία 

Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον εναλλακτικές λύσης για να μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους με την καλύτερη τεχνολογία, και το leasing συσκευών είναι μία από αυτές. 

Επιλέγοντας να μισθώσουν τις συσκευές που χρησιμοποιούν, οι εταιρείες λύνουν τα παραπάνω προβλήματα που αφορούν τα κόστη και την ευελιξία τους, ενώ απολαμβάνουν και επιπλέον οφέλη. 

Εάν έχεις εταιρεία ή είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, κάνοντας leasing των συσκευών που χρησιμοποιείς εσύ ή η ομάδα σου, μπορείς να χρησιμοποιείς μοντέλα τελευταίας τεχνολογίας, χωρίς να πρέπει να δώσεις ένα πολύ υψηλό κόστος μπροστά για την αγορά τους. Πληρώνεις ένα χαμηλό ποσό κάθε μήνα για τη μίσθωσή τους, έχουντας καλύτερο έλεγχο των ταμειακών ροών. 

Ακόμη πιο οικονομικά ωφέλιμο είναι το γεγονός ότι το μίσθωμα των συσκευών θεωρείται λειτουργικό έξοδο (OpEx) και όχι κεφαλαιακή επένδυση (CapEx).  

Επιπλέον, μπορείς να επιστρέψεις τις συσκευές που μισθώνεις όποτε θέλεις, να προχωράς κάθε χρόνο σε αναβάθμιση του εξοπλισμού στα επόμενα μοντέλα, και να εξοπλίζεις εύκολα και γρήγορα νέους εργαζόμενους με τα καλύτερα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους! 

Ανακάλυψε τα προϊόντα που μπορείς να πάρεις με leasing ως επιχείρηση εδώ. 

Ανάγνωση επόμενου

κυκλική οικονομία
leasing τεχνολογίας