Leasing για επιχειρήσεις

6 λόγοι που το leasing τεχνολογίας αναπτύσσεται ραγδαία

leasing

Έχεις παρατηρήσει την άνοδο συνδρομητικών μοντέλων τελευταία, ως εναλλακτικό τρόπο κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών; Μήπως έχεις αναρωτηθεί τον λόγο πίσω από την αυξανόμενη δημοφιλία της έννοιας της χρήσης, σε αντίθεση με αυτή της ιδιοκτησίας; 

Φυσικά, η έννοια της ενοικίασης προϊόντων δεν είναι καινούρια, ωστόσο έχει επεκταθεί από τα φυσικά προϊόντα που ήταν κάποτε δημοφιλή (π.χ. DVD, βιβλία, CD) σε υπηρεσίες streaming, leasing αυτοκινήτων ή σε υπηρεσίες μίσθωσης συσκευών τεχνολογίας (Device-as-a-Service). 

Ο κλάδος των τεχνολογικών συσκευών, όπως smartphones, laptops, tablets, κλπ., είναι μία πρόσφατη προσθήκη στην ευρύτερη αγορά των συνδρομητικών μοντέλων που παρουσιάζει ταχύτατη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν να μισθώσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό για τις ομάδες τους, ως μία πιο οικονομικά ωφέλιμη και ευέλικτη επιλογή. 

Η παγκόσμια αγορά του Device-as-a-Service (DaaS) αναπτύσσεται ραγδαία και προβλέπεται να φτάσει τα $1.8 τρισ. το 2031, σε σύγκριση με τα $51.7 δισ. το 2021. 

Σε αυτό το άρθρο εξερευνούμε 6 βασικούς λόγους που το leasing τεχνολογίας φαίνεται να κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος έναντι της αγοράς.  

1. Οικονομικό όφελος

Οι high-end συσκευές τεχνολογίας απαιτούν ένα πολύ μεγάλο ποσό μπροστά για την αγορά τους και όταν πρόκειται για έναν μεγάλο αριθμό συσκευών - στην περίπτωση που μία επιχείρηση θέλει να εξοπλίσει όλη την ομάδα της - το κόστος αυτό εκτοξεύεται.  

Το leasing επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στα πιο σύγχρονα μοντέλα τεχνολογίας χωρίς να χρειάζεται να δώσουν ένα μεγάλο ποσό μπροστά, απελευθερώνοντας έτσι ένα σημαντικό κεφάλαιο. Παράλληλα, πληρώνοντας ένα χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα για τη χρήση του εξοπλισμού τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις ταμειακές ροές τους. 

Σημαντικό οικονομικό όφελος αποτελεί και το γεγονός ότι το μηναίο μίσθωμα του leasing αποτελεί λειτουργικό έξοδο μίας εταιρείας (OpEx) και όχι κεφαλαιακή επένδυση (CapEx). Έτσι η εταιρεία επωφελείται και από τα φορολογικά προνόμια που προσφέρει η DaaS υπηρεσία. 

 

2. Ευελιξία

Μία μεγάλη επένδυση αγοράς σε τεχνολογικά προϊόντα, όπως laptops ή smartphones σημαίνει ότι η επιχείρηση δεσμεύεται σε συσκευές οι οποίες σύντομα θα είναι ξεπερασμένες. Με νέα, εξελιγμένα μοντέλα να κυκλοφορούν κάθε χρόνο, τα παλαιότερα μοντέλα μετά από λίγο καιρό δεν καλύπτουν τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς και καταλήγουν στο συρτάρι, αχρησιμοποίητα. 

Επιλέγοντας το leasing, μία εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ανανεώνει τον εξοπλισμό της κάθε χρόνο και να μην ξεμένει με παλιές και ξεπερασμένες συσκευές. 

Ακόμη, το leasing προσφέρει την ευελιξία της αυξομείωσης του αριθμού των συσκευών που μισθώνει μία εταιρεία, ανάλογα με τις ανάγκες της, πληρώνοντας τα προϊόντα μόνο για όσο θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν. Για παράδειγμα, εάν ένας υπάλληλος αποχωρίσει από την ομάδα, η επιχείρηση μπορεί να επιστρέψει τον εξοπλισμό και να τερματίσει το leasing της συγκεκριμένης συσκευής. 

 

3. Ασφάλεια

Η επισκευή των premium συσκευών τεχνολογίας διαθέτει επιπλέον υψηλό κόστος που πολλές φορές δεν υπολογίζεται. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που η οθόνη ενός iPhone χρειαστεί αντικατάσταση, το κόστος μπορεί να αγγίξει έως και τα 400€. 

Η μίσθωση των συσκευών τεχνολογίας περιλαμβάνει συνήθως ενσωματωμένη κάλυψη σε περίπτωση ζημιάς, με την επισκευή να είναι καλυμμένη από τον πάροχο DaaS και μία μικρή συμμετοχή του μισθωτή.  

Έτσι, η επιχείρηση γλυτώνει τα απροσδόκητα κόστη, ενώ χρησιμοποιεί τις συσκευές χωρίς άγχος. 

 

4. Ευκολία

Όταν πρόκειται για μεγάλες ομάδες με συγκεκριμένες απαιτήσεις από την τεχνολογία που χρησιμοποιούν, ο εξοπλισμός τους μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, λόγω του μεγάλου κόστους και της ανάγκης να διατηρείται πάντα up-to-date.  

Η επιλογή μίας υπηρεσίας leasing μειώνει σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια διαχείρισης ενός μεγάλου όγκου συσκευών. Η επιχείρηση μισθώνει τον αριθμό των συσκευών συγκεκριμένων προδιαγραφών που χρειάζεται και κάθε ανάγκη αναβάθμισης, επισκευής, επιστροφής ή αντικατάστασης γίνεται από τον πάροχο του leasing.  

 

5. Παραγωγικότητα

Όταν ένας επαγγελματίας εργάζεται στις καλύτερες και πιο πρόσφατες συσκευές, η ποιότητα της δουλειάς του και ο χρόνος ανταπόκρισής του αναβαθμίζεται. Ειδικά όταν πρόκειται για επαγγέλματα τα οποία βασίζονται αποκλειστικά στην τεχνολογία, όπως Software Engineers, Designers, Web Developers, Αρχιτέκτονες, κλπ, οι κορυφαίες συσκευές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο έργο που παράγεται. 

Το leasing, μέσα από συχνές αναβαθμίσεις, επιτρέπει στους επαγγελματίες να χρησιμοποιούν πάντα τα τελευταία μοντέλα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραγωγικότητα τους και να παραμένουν ανταγωνιστικοί.  

 

6. Βιωσιμότητα

H κυκλική οικονομία στοχεύει στο να παρατείνει τον κύκλο ζωής των προϊόντων όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου να μειωθούν τα απόβλητα και η εξάντληση των φυσικών πόρων της Γης. Το leasing λειτουργεί στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, με το σχήμα «παραγωγή-χρήση-επαναδιάθεση». 

Κάνοντας leasing του τεχνολογικού εξοπλισμού, αντί της αγοράς, οι επιχειρήσεις συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, μειώνουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα και ενισχύουν την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη. 

 

Leasing συσκευών τεχνολογίας με τον πιο ευέλικτο τρόπο 

Η υπηρεσία leasing της finloup προσφέρει στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους τη δυνατότητα να μισθώσουν τις συσκευές που χρειάζονται, για όσο θέλουν, με ένα σταθερό, μηνιαίο μίσθωμα. 

Τα πλάνα leasing που μπορεί να επιλέξει μία επιχείρηση παρέχουν την απαραίτητη ευελιξία, για να μπορεί να αναβαθμίζει και να επιστρέφει τον εξοπλισμό της όποτε χρειάζεται. 

Δες όλες τις συσκευές που μπορείς να μισθώσεις εδώ. 

Reading next

leasing laptop
κυκλική οικονομία