Terms of service

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην ερμηνεία της παρούσας συμβάσεως και κάθε «Παραρτήματος» που αντιστοιχεί σε αυτή, οι παρακάτω λέξεις και εκφράσεις έχουν την εξής έννοια:

(α) Γενικοί Όροι Μισθώσεως

Το Συμφωνητικό αυτό που καλείται και «κύρια Σύμβαση» θεσπίζει τις γενικές και θεμελιώδεις αρχές, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, σχετικά με το ή τα Μίσθια και με το ή τα σχετικά «Παραρτήματα» των Μισθίων, με την προϋπόθεση ότι οι όροι των «Παραρτημάτων» θα έχουν αμοιβαία συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων.

(β) Παράρτημα

Με το συμφωνητικό αυτό, συνομολογούνται και γίνονται αποδεκτοί οι αναφερόμενοι στην Μίσθωση κάθε Μισθίου ειδικοί όροι και συμφωνίες (περιγραφή, διάρκεια, μίσθωμα κ.λπ.). Το Συμφωνητικό αυτό θα προσαρτηθεί κατά την υπογραφή του στην παρούσα «κύρια Σύμβαση» αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της και θα αριθμηθεί διαδοχικά καλούμενο αντίστοιχα «Παράρτημα Α», «Παράρτημα Β» κ.ο.κ.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

(α) Ο Εκμισθωτής ενοικιάζει στον Μισθωτή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και συμφωνίες το Μίσθιο, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Α.

(β) Ως ημερομηνία έναρξης της Μίσθωσης για κάθε Μίσθιο, ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Συμφωνείται ότι η Μίσθωση συνομολογήθηκε για ορισμένο χρόνο όπως αναφέρεται στο σχετικό Παράρτημα Α, και λήγει μόλις περάσει ο χρόνος αυτός. Συμφωνείται επίσης ελάχιστη διάρκεια Μίσθωσης, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Α της παρούσας, κατά την οποία ο Μισθωτής υποχρεούται να προβαίνει στην αποπληρωμή των συμφωνηθέντων μισθωμάτων και σε κάθε περίπτωση ο Μισθωτής δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα του άρθρου 9 του παρόντος.

(γ) Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της Μίσθωσης θα αναγράφεται στο συνοδευτικό Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

(α) O Εκμισθωτής υποχρεούται να παραλαμβάνει το Μίσθιο και να το παραδίδει στον Μισθωτή με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές οι οποίες να ανταποκρίνονται στην ιστοσελίδα του εμπόρου από όπου ο Εκμισθωτής προμηθεύτηκε το Μίσθιο, ή σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό μέσο χρησιμοποίησε ο Εκμισθωτής για την προώθηση του Μισθίου (πχ. ιστοσελίδα Εκμισθωτή, προωθητικό newsletter)..

(β) Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Εκμισθωτή και συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό Μίσθωμα.

(γ) Ο Εκμισθωτής αναλαμβάνει τον κίνδυνο παράδοσης του Μισθίου μόνο μέχρι την παραλαβή του από τον Μισθωτή. Σε κάθε περίπτωση ο Εκμισθωτής δεν ευθύνεται για τυχόν ελαττώματα στα συστήματα της εταιρείας courier κατά την παράδοση του Μισθίου.

(δ) Σε περίπτωση αποστολής του Μισθίου με courier, η παράδοση του Μισθίου από τον Εκμισθωτή και η παραλαβή του από τον Μισθωτή αποδεικνύεται από το σχετικό παραστατικό/απόδειξη παράδοσης της εταιρείας courier, η οποία θα πραγματοποιήσει την παράδοση του Μισθίου στον Μισθωτή.

(ε) Ο τρόπος παράδοσης του Μισθίου από τον Μισθωτή στον Εκμισθωτή περιγράφεται στις προβλέψεις του Παραρτήματος Α.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

(α) Το μηνιαίο μίσθωμα για το Μίσθιο, ορίζεται στο Παράρτημα Α του παρόντος, και δεν απαλλάσσεται από την καταβολή του ο Μισθωτής εάν εμποδίζεται να χρησιμοποιεί το Μίσθιο για λόγους που αφορούν αυτόν.

(β) Κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, ο Μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το ισόποσο των μηνιαίων μισθωμάτων, ο αριθμός των οποίων ορίζεται στο Παράρτημα Α του παρόντος. Συμφωνείται ότι η υποχρέωση της συγκεκριμένης καταβολής είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση του Μισθωτή για την καταβολή του πρώτου μηνιαίου μισθώματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Α.

(γ) Ο Μισθωτής αποδέχεται ότι το τιμολόγιο που αφορά έκαστο των μισθωμάτων καθώς και τυχόν επιπλέον χρεώσεις θα αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα υποδείξει ο Μισθωτής. Η αποστολή θα γίνει με τον σύννομο τρόπο που προβλέπει ο Ν. 4308/2014.

(δ) Το μηνιαίο μίσθωμα πλέον ΦΠΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον χρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης και των παραρτημάτων αυτής, θα προκαταβάλλονται την αντίστοιχη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος.

(ε) Ο Μισθωτής βαρύνεται με τον ΦΠΑ που αναλογεί στο Μίσθωμα, στο ποσοστό που ισχύει σήμερα, ήτοι 24%, ή σ' αυτό που θα οριστεί στο μέλλον, ή όποιο τέλος ή άλλη επιβάρυνση τυχόν επιβληθεί στο μέλλον, προς αντικατάσταση αυτού, τυχόν δε παράλειψη καταβολής ή μερική καταβολή του ισοδυναμεί με μη προσήκουσα καταβολή του Μισθώματος.

(στ) Η μη καταβολή του μισθώματος και τυχόν επιπλέον χρεώσεων κατά την συμφωνημένη ημερομηνία σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του παρόντος άρθρου επιβαρύνει τον Μισθωτή με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας, αυτού υπολογιζόμενου από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης. Όταν μια πληρωμή έναντι του χρέους συμπέσει σε μη εργάσιμη ημέρα, η πληρωμή αυτή θα γίνεται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

(ζ) Το μίσθωμα είναι σταθερό για όλη την διάρκεια της Σύμβασης.

(η) Ο Μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση ή μη καταβολή του μισθώματος ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης σε περίπτωση που ελλείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες του Μισθίου ή φέρει τούτο ελάττωμα μέχρι την αποκατάσταση του.

(θ) Το μηνιαίο μίσθωμα κα τυχόν άλλες χρεώσεις καθορίζονται και συμφωνούνται σε Ευρώ. Σε περίπτωση αλλαγής νομίσματος στην ελληνική επικράτεια η πληρωμή θα γίνεται με το νέο νόμισμα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισοτιμία του νέου νομίσματος με το Ευρώ.

(ι) οι καταβολές των μισθωμάτων πρέπει να γίνονται με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα (VISA, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club, JCB, UnionPay). Ο Μισθωτής εξουσιοδοτεί τον Εκμισθωτή ή οποιοδήποτε τρίτο ίδρυμα πληρωμών συνεργάζεται με τον Εκμισθωτή να χρεώνει, για λογαριασμό του τους λογαριασμούς της πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας του Μισθωτή για οποιοδήποτε ποσό ενδέχεται να οφείλει ο Μισθωτής. Ο Εκμισθωτής ενδέχεται να δώσει και τη δυνατότητα πληρωμής με πάγια εντολή. Σε περίπτωση που κάποια πληρωμή μισθώματος μέσω των προαναφερθέντων μεθόδων πληρωμής αποτύχει, ο Μισθωτής εξουσιοδοτεί τον Εκμισθωτή να επιχειρήσει εκ νέου χρέωση, σε επανειλημμένη βάση, μέχρι να επιτευχθεί η πληρωμή των εκκρεμών μισθωμάτων.

(ια) Ο Εκμισθωτής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να ορίζει εκπροσώπους για την εκτέλεση οποιωνδήποτε διοικητικών ή άλλων υπηρεσιών προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελεί τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της Σύμβασης. Ο Εκμισθωτής ενεργεί καλή τη πίστει και ασκεί δέουσα επιμέλεια κατά την επιλογή και χρήση

των εν λόγω εκπροσώπων.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

(α) Ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση για την κατασκευαστική ποιότητα, λειτουργικότητα ή καταλληλότητα του επιλεγμένου από τον Μισθωτή Μισθίου.

(β) Ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν λείπει από το επιλεγμένο Μίσθιο η ιδιότητα την οποία είχε υποσχεθεί ο κατασκευαστής ή αν η ιδιότητα αυτή έπαψε να υπάρχει κατά την διάρκεια της Μίσθωσης.

(γ) Ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττώματα του Μισθίου που ανάγονται σε ευθύνη του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου ελαττώματος, ο Εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να ενημερώσει τον Μισθωτή για την ταυτότητα του κατασκευαστή του Μισθίου ή για την ταυτότητα του προμηθευτή από τον οποίο προμηθεύτηκε το Μίσθιο.

(δ) Σε περίπτωση που είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων στο Μίσθιο (πχ. σε κινητό τηλέφωνο ή φορητό υπολογιστή), ο Εκμισθωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σχετικά με δεδομένα που μπορεί να διατηρούνται στο Μίσθιο συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, επεξεργασίας, διατήρησης, λήψης αντίγραφων ασφαλείας των δεδομένων αυτών. Ο Μισθωτής φέρει αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων αυτών.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

(α) Ο Μισθωτής αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιήσει το Μίσθιο αποκλειστικά για τις ανάγκες του ιδίου και για μόνο για νόμιμη χρήση.

(β) Ο Μισθωτής πρέπει πάντοτε να έχει υπό τον έλεγχο του το Μίσθιο και να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως τον Εκμισθωτή, εάν για οποιονδήποτε λόγο έχασε τον έλεγχο ή την κατοχή αυτού.

(γ) Ρητά συμφωνείται ότι εάν κατά την διάρκεια της Μίσθωσης εμφανισθεί οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημιά λόγω κακής χρήσης του Μισθίου, ο Μισθωτής θα ευθύνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.

(δ) Ο Μισθωτής δηλώνει και εγγυάται πως είναι ηλικίας 18 ετών και άνω.

(ε) Ο Μισθωτής δηλώνει και εγγυάται πως θα κάνει καλή χρήση του Μισθίου, δεν θα προβεί σε τροποποιήσεις αυτού και πως σε περίπτωση επιστροφής του στον Εκμισθωτή αυτό θα παραδίδεται σε άριστη κατάσταση.

 

ΖΗΜΙΕΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

(α) Ο κίνδυνος ζημίας ή καταστροφής του Μισθίου, όπως και τυχόν αξιώσεις τρίτων που θα προκληθούν από τη χρήση του, μεταφέρονται καταρχήν στον Μισθωτή κατά την παράδοση του Μισθίου σε αυτόν.

(β) Ζημίες οι οποίες είτε καλύπτονται είτε όχι από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα επιβαρύνουν τον Μισθωτή ως προς τη συμμετοχή του που θα συμφωνείται για κάθε περίπτωση στο Παράρτημα Α του παρόντος.

(γ) Σε κάθε περίπτωση ζημίας ο Μισθωτής υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση τον Εκμισθωτή και ο τελευταίος δρομολογεί την αποκατάσταση αυτής η οποία μπορεί να γίνει μόνο από πιστοποιημένο συνεργάτη του Εκμισθωτή.

(δ) Σε περίπτωση κλοπής η απώλειας του Μισθίου μετά την παραλαβή του Μισθίου από τον Μισθωτή, ο Μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τον Εκμισθωτή. Ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια ή κλοπή του Μισθίου και ο Μισθωτής υποχρεούται να αποζημιώσει τον Εκμισθωτή σύμφωνα με το Παράρτημα Α.

 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

(α) Το παρόν είναι μόνον συμφωνητικό Μίσθωσης. Ιδιοκτήτης δε του Μισθίου παραμένει πάντοτε ο Εκμισθωτής, ο δε Μισθωτής δεν έχει άλλο δικαίωμα εκτός από την απλή κατοχή και χρήση του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και των παραρτημάτων αυτής, και δεν έχει κανένα δικαίωμα ή εξουσία να μεταβιβάσει την κυριότητα ή την νομή του Μισθίου σε τρίτους, ούτε να εκποιήσει, επιβαρύνει, υπομισθώσει ή παραχωρήσει την χρήση, μερική ή ολική μετά ή άνευ ανταλλάγματος προς τρίτους κατά την διάρκεια της Μίσθωσης.

(β) Συμφωνείται ότι είναι δυνατή η μεταβίβαση της κυριότητας του Μισθίου προς τον Μισθωτή, αποκλειστικά και μόνον υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 10 και 11 του παρόντος.

 

ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

Συμφωνείται ότι ο Εκμισθωτής με έξοδα του Μισθωτή, έχει το δικαίωμα άμεσης περισυλλογής ή αφαίρεσης του μισθωμένου Μισθίου οπουδήποτε και εάν ευρίσκεται σε περίπτωση:

(α) Λήξεως του παρόντος συμφωνητικού με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 11 του παρόντος.

(β) Παραβάσεως εκ μέρους του Μισθωτή των όρων του παρόντος και ιδίως των όρων περί επιτρεπόμενης χρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 και της πληρωμής του μισθώματος σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Συμφωνητικού.

(γ) Όπου έχει επέλθει γεγονός καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 15.

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Ο Μισθωτής δικαιούται κατά τη διάρκεια της Μίσθωσης, εάν και όπως αυτό ρητά εξειδικεύεται στο Παράρτημα του παρόντος, να προβεί στην αγορά του Μισθίου καταβάλλοντας την τιμή αγοράς που προβλέπεται στο Παράρτημα του παρόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου συνιστά η προγενέστερη γραπτή ενημέρωση της Εκμισθώτριας μέσω e-mail και η γραπτή συναίνεση αυτής.

 

ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

(α) Με την λήξη της διάρκειας της Μίσθωσης, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα, και υπό την προϋπόθεση ότι ο Μισθωτής έχει υλοποιήσει το σύνολο των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα, συμπεριλαμβανομένης της εμπρόθεσμης αποπληρωμής του συνόλου των μηνιαίων μισθωμάτων, ο Μισθωτής έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

I. Να αγοράσει το Μίσθιο στην τιμή αγοράς, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Α του παρόντος,

II. Να επιλέξει την συνέχιση της Μίσθωσης, οπότε θα υπογραφεί νέο συμφωνητικό, το οποίο θα διέπει τους όρους την νέας Μίσθωσης μεταξύ Εκμισθωτή και Μισθωτή,

III. Να επιστρέψει το προϊόν στον Εκμισθωτή, σε άριστη κατάσταση.

(β) Σε περίπτωση που κατά την παράδοση του Μισθίου αυτό δεν τελεί στην ενδεικνυόμενη καλή κατάσταση και έχει υποστεί φθορές πέραν της συνήθους χρήσεως, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει στον Εκμισθωτή το κόστος αντικαταστάσεως ή επισκευής κατά την διακριτική ευχέρεια του Εκμισθωτή και όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Α.

(γ) Μετά τη λήξη της διάρκειας της Μίσθωσης, η Μίσθωση δύναται να ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με τις προβλέψεις στο Παράρτημα Α.

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

(α) Οποιαδήποτε απαραίτητη ειδοποίηση του ενός μέρους προς το άλλο πρέπει να γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω ειδικού λογαριασμού που πιθανόν διαθέτει ο Εκμισθωτής στον Μισθωτή.

(β) Ρητά συμφωνείται ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας των συμβαλλομένων μερών έχουν ως ακολούθως:

Για τον Εκμισθωτή: support@finloup.com

Για τον Μισθωτή: [e-mail μισθωτή]

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

(α) Σε περίπτωση εξ αποστάσεως εκμίσθωσης, ο Μισθωτής διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υπογραφή του παρόντος και την παραλαβή του Μισθίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκήσει το δικαίωμα του συνιστά η επιστροφή του προϊόντος σε άριστη κατάσταση. Εάν έχουν επέλθει φθορές ή ζημιές στο Μίσθιο, ο Μισθωτής υποχρεούται να αποζημιώσει τον Εκμισθωτή σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.

(β) Κατόπιν της υπαναχώρησης του Μισθωτή σύμφωνα με τους όρους υπό 13(α) ανωτέρω, ο Εκμισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Μισθωτή κάθε ποσό που έχει τυχόν καταβληθεί χωρίς αναιτιολόγητη καθυστέρηση από την ημέρα επιστροφής του προϊόντος στον Εκμισθωτή. Ο Εκμισθωτής θα επιστρέψει το ποσό που έχει τυχόν καταβληθεί χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής του Μισθωτή.

 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

(α) Εάν ο Εκμισθωτής σε μια ή περισσότερες περιπτώσεις δεν κάνει χρήση ενός ή περισσότερων δικαιωμάτων του, απορρεόντων από το παρόν συμφωνητικό και το Παράρτημα αυτού έστω και επί μακρόν χρονικό διάστημα δεν θα δύναται να θεωρηθεί ότι παραιτείται από τους όρους (ειδικούς και γενικούς), συμφωνίες, δικαιώματα και προνόμια, τα οποία παραμένουν σε πλήρη ισχύ, δυνάμενος οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτών, εκτός εάν έχει επέλθει τέτοια παραίτηση.

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

(α) Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα, τα οποία αποκαλούνται στην παρούσα «Γεγονότα Καταγγελίας»( οποιοσδήποτε και αν είναι ο γενεσιουργός λόγος κάθε τέτοιου γεγονότος και ανεξάρτητα αν οφείλεται σε τυχηρά γεγονότα ή σε ανωτέρα βία), ο Εκμισθωτής θα έχει την ευχέρεια οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να ασκήσει αθροιστικά ή όχι τα δικαιώματα και ένδικα βοηθήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του παρόντος άρθρου:

1) Σε περίπτωση υπερημερίας δέκα (10) ημερών από την συμβατική ημερομηνία πληρωμής ως προς την καταβολή του μηνιαίου μισθώματος προς την Εκμισθώτρια,

2) Σε περίπτωση που ο Μισθωτής παραβεί οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή απαγόρευση ή υποχρέωση κατά τους όρους της Μίσθωσης και του Παραρτήματος αυτής, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις,

3) Εάν οποιαδήποτε Υπεύθυνη Δήλωση ή διαβεβαίωση που έγινε σχετικά με την παρούσα, αποδειχθεί οποτεδήποτε ανακριβής σε ουσιώδη σημεία,

4) Εάν ο Μισθωτής αποβιώσει ή εάν πρόκειται περί Εταιρείας τεθεί αυτή υπό εκκαθάριση, ή υποβληθεί κατά του Μισθωτού αίτηση πτωχεύσεως, ή υποβάλλει δήλωση παύσης των πληρωμών του ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

(β) Τα δικαιώματα και τα ένδικα βοηθήματα του Εκμισθωτή σε περίπτωση που έχει επέλθει και συνεχίζεται Γεγονός Καταγγελίας είναι τα ακόλουθα και η καταβολή των παρακάτω ποσών συμφωνείται από τώρα ότι αποτελεί δίκαια και εύλογη αποζημίωση του Εκμισθωτή για τις θετικές και αποθετικές της ζημίες σε κάθε περίπτωση.

1) Να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό Μίσθωσης και να κηρύξει πλην των ανεξόφλητων (ληξιπρόθεσμων) και το σύνολο των υπολειπόμενων μέχρι την λήξη της μισθώσεως μισθωμάτων ως αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχεται έκπτωση του Μισθωτή από τους όρους του παρόντος που αναφέρονται στην προθεσμία αποπληρωμής των μισθωμάτων και έτσι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλόμενων μισθωμάτων θα καθίσταται κατά τον χρόνο εκείνο αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και θα φέρει τόκο μέχρι την ημέρα πραγματικής αποπληρωμής των, για τα μεν ανεξόφλητα μισθώματα από την συμφωνηθείσα ημερομηνία πληρωμή, για τα δε λοιπά υπολειπόμενα μισθώματα από την ημερομηνία Καταγγελίας του Συμφωνητικού Μίσθωσης, με το επιτόκιο υπερημερίας πλέον λοιπών εξόδων και επιβαρύνσεων.

2)Να καταγγείλει την Μίσθωση και να αξιώσει την απόδοση του Μίσθιου, οπότε θα επέρχεται έκπτωση από τους όρους της παρούσας που αναφέρονται στη διάρκεια της Μίσθωσης. Η άρνηση του Μισθωτή να αποδώσει αμέσως το Μίσθιο στον Εκμισθωτή θα επιφέρει κατά του Μισθωτή, εκτός από τις προβλεπόμενες στην παρούσα συνέπειες, και τις κυρώσεις του ποινικού νόμου για υπεξαίρεση καθώς και την έγερση ασφαλιστικών μέτρων κατ’ αυτού.

(γ) Ο Μισθωτής δεν δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Μίσθωση και παραιτείται του δικαιώματος του αυτού. Τυχόν δε καταγγελία από πλευράς του Μισθωτή θα είναι άκυρη, ενώ σε περίπτωση τέτοιας ο Εκμισθωτής θα έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο της παρούσας.

(δ) Σε περίπτωση μη απόδοσης του Μίσθιου εντός προθεσμίας δέκα (5) ημερών από τη λύση/λήξη της μίσθωσης, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 11 του παρόντος, καταπίπτει υπέρ του Εκμισθωτή επιπρόσθετη ποινική ρήτρα που θα ισούται με το ένα δέκατο πέμπτο (1/15) του τρέχοντος Μισθώματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα συμφωνείται από τούδε εύλογη και δίκαιη και ο Μισθωτής παραιτείται με το παρόν του δικαιώματος του να ζητήσει τη μείωσή της.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διάρκεια της Μίσθωσης ορίζεται δώδεκα (12) μηνών, αρχόμενη από την ημερομηνία παραλαβής του Μισθίου. Η ελάχιστη διάρκεια της Μίσθωσης ορίζεται έξι (6) μηνών. Εφόσον ο Μισθωτής δεν έχει επιστρέψει το Μίσθιο εντός 5 ημερών μετά τη λήξη της διάρκειας μίσθωσης, ο Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης της Μίσθωσης με το ίδιο μηνιαίο μίσθωμα.

 

ΜΙΣΘΩΜΑ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο αναγραφόμενο ποσό πλέον ΦΠΑ για όλη την διάρκεια της μίσθωσης. Κατά την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος, ο Μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει πέραν του πρώτου μηνιαίου μισθώματος και το ισόποσο 2 μηνιαίων μισθωμάτων. Το ποσό αυτό λειτουργεί ως εγγύηση και αξιοποιείται ως εξής: Σε περίπτωση ζημίας του Μισθίου. Σε περίπτωση απώλειας/ κλοπής/ ολικής καταστροφής του Μισθίου. Σε περίπτωση επιστροφής του Μισθίου σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης, η εγγύηση επιστρέφεται κατά το ήμισυ στον Μισθωτή αν και μόνο αν το Μίσθιο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και εάν η εγγύηση δεν έχει ήδη αξιοποιηθεί για τυχόν επισκευή του Μισθίου. Σε περίπτωση επιστροφής του Μισθίου σε ημερομηνία μεταγενέστερη της διάρκειας μίσθωσης, η εγγύηση επιστρέφεται εις ολόκληρον στον Μισθωτή αν και μόνο αν το Μίσθιο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και εάν η εγγύηση δεν έχει ήδη αξιοποιηθεί για τυχόν επισκευή του Μισθίου. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της Προαίρεσης Αγοράς, το ποσό της εγγύησης αφαιρείται από την τιμή αγοράς. Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις.

 

ΧΡΟΝΟΣ / ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Το μηνιαίο μίσθωμα θα εξοφλείται την αντίστοιχη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος κατόπιν: α) χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του Μισθωτή τα στοιχεία της οποίας θα παρέχονται στον Εκμισθωτή. Το τιμολόγιο ή απόδειξη θα εκδίδεται και αποστέλλεται από την εκμισθώτρια στον Μισθωτή στο τέλος εκάστου μισθωτικού μηνός.

 

ΖΗΜΙΕΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

Σε περίπτωση ζημίας του Μισθίου για πρώτη (1η) φορά, ο Μισθωτής συμμετέχει μέσω της εγγύησης που έχει καταβάλει και το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από τον Εκμισθωτή. Σε περίπτωση ζημίας του Μισθίου για δεύτερη (2η) και πέραν αυτής φορά, ο Μισθωτής υποχρεούται να αποζημιώσει εξ ολοκλήρου τον Εκμισθωτή για το κόστος επισκευής του Μισθίου. Σε περίπτωση που η ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ επισκευή του Μισθίου την πρώτη (1η) φορά απαίτησε ποσό μικρότερο της εγγύησης, το εναπομείναν ποσό της εγγύησης θα αφαιρεθεί από το συνολικό κόστος επισκευής της δεύτερης (2ης) φοράς. Σε περίπτωση απώλειας/ κλοπής/ ολικής καταστροφής του Μισθίου, ο Μισθωτής υποχρεούται να αποζημιώσει τον Εκμισθωτή με ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 20 μισθώματα. Ο Εκμισθωτής δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να απαιτήσει ποσό μικρότερο των 20 μισθωμάτων σε περίπτωση που η εμπορική αξία του Μισθίου κατά την ημέρα δήλωσης της απώλειας είναι μικρότερη των 20 μισθωμάτων. Σε κάθε περίπτωση, το μηνιαίο μίσθωμα για τον μήνα κατά τον οποίο δηλώθηκε η απώλεια θα πληρωθεί εις ολόκληρον και δεν συνυπολογίζεται στο ποσό της αποζημίωσης. Σε περίπτωση που η εγγύηση δεν έχει εξαντληθεί κατά την επισκευή τυχόν ζημίας του Μισθίου, το εναπομείναν ποσό της εγγύησης θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης για απώλεια/ κλοπή/ ολική καταστροφή του Μισθίου.

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Σε περίπτωση που ο Μισθωτής θέλει να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Εκμισθωτή προκειμένου να λάβει οικονομική προσφορά (τιμή αγοράς), η οποία λαμβάνει υπόψιν την τότε εμπορική αξία του Μισθίου. Με δεδομένη την τιμή αγοράς που θα προτείνει ο Εκμισθωτής, ο Μισθωτής δύναται να προβεί σε αγορά του Μισθίου.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

Για την επιστροφή του Μισθίου, ο Μισθωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Εκμισθωτή και ο Εκμισθωτής θα υποδείξει στον Μισθωτή τον τρόπο παράδοσης, οποίος θα είναι είτε παράδοση στο φυσικό κατάστημα από το οποίο Μισθωτής παρέλαβε το Μίσθιο ή αποστολή με courier σε διεύθυνση που θα υποδείξει ο Εκμισθωτής.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

(α) Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων της παρούσας Μίσθωσης ή/και των παραρτημάτων αυτής θα γίνεται έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, αποκλειομένου κάθε άλλου μέσου ακόμη και εκείνου του όρκου.

(β) Ενδεχόμενη διαγραφή, τροποποίηση, ακυρότητα ή ακύρωση όρου ή όρων της παρούσης σύμβασης ή/και των παραρτημάτων αυτής δεν επιφέρει κατάργηση ή τροποποίηση των λοιπών όρων αυτής.

(γ) Η παρούσα μίσθωση δεν δύναται να εκχωρηθεί σε τρίτον από τον Μισθωτή άνευ της εγγράφου συμφωνίας του Εκμισθωτή.

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Για κάθε διαφορά και υπόθεση που θα προέλθει ή θα δημιουργηθεί από το παρόν συμφωνητικό, αρμόδια με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών, κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους και υπογράφεται ως ακολούθως σε δύο πρωτότυπα, εκ των οποίων έκαστο μέρος έλαβε ένα πρωτότυπο.