Όσα πρέπει να ξέρεις για τον ΦΠΑ στο leasing τεχνολογίας

Όσα πρέπει να ξέρεις για τον ΦΠΑ στο leasing τεχνολογίας

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ στο leasing τεχνολογίας; 

Πρόκειται για μία συχνή απορία που έχουν πολλές επιχειρήσεις που εξετάζουν τη μίσθωση ηλεκτρονικών συσκευών, αντί για την αγορά τους. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) αποτελεί σημαντικό στοιχείο της φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας και παίζει καθοριστικό ρόλο για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν την υπηρεσία του leasing. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τι ισχύει για τον ΦΠΑ στο leasing τεχνολογίας, πώς υπολογίζεται και ποια είναι η φορολογική αντιμετώπιση του μισθώματος.

Τι είναι και πώς υπολογίζεται ο ΦΠΑ στο leasing τεχνολογίας;

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας είναι ένας έμμεσος φόρος που επιβάλλεται στην αξία που προστίθεται σε προϊόντα και υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της διανομής τους. Στην περίπτωση των υπηρεσιών leasing, ο ΦΠΑ επιβάλλεται στο μίσθωμα που πληρώνεται για την ενοικίαση του εξοπλισμού.

Ο ΦΠΑ στο leasing τεχνολογίας υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου μισθώματος. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται από τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή ΦΠΑ στη χώρα στην οποία παρέχεται η υπηρεσία, ο οποίος στην Ελλάδα είναι 24%.

Για παράδειγμα, αν το μηνιαίο μίσθωμα για μία συσκευή είναι 50 ευρώ και ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ είναι 24%, το συνολικό ποσό ΦΠΑ που θα προστεθεί στο μίσθωμα είναι:

ΦΠΑ = Μηνιαίο Μίσθωμα × Συντελεστής ΦΠΑ

ΦΠΑ = 50 × 0,24 = 12 ευρω

Έτσι, το συνολικό ποσό που θα πληρώσει η επιχείρηση για το μηνιαίο μίσθωμα θα είναι 62 ευρώ.

Καταγραφή του Μηνιαίου Μισθώματος ως Έξοδο

Μεταξύ των οικονομικών πλεονεκτημάτων του leasing τεχνολογίας είναι και η  καταγραφή του μηνιαίου μισθώματος ως έξοδο στην επιχείρηση, με συγκεκριμένες λογιστικές διαδικασίες. Το μίσθωμα καταγράφεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης ως λειτουργικό έξοδο ως εξής:

  • Το μηνιαίο μίσθωμα καταγράφεται στον λογαριασμό εξόδων ενοικίων.
  • Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στο μίσθωμα καταγράφεται στον λογαριασμό ΦΠΑ εισροών.

Παράδειγμα Λογιστικών Εγγραφών:

Κατά την πληρωμή του μηνιαίου μισθώματος:
  • Χρέωση: Έξοδα Ενοικίων (Ποσό Μισθώματος)

Για το παράδειγμα με το μηνιαίο μίσθωμα των 50 ευρώ και ΦΠΑ 12 ευρώ:

  •  

Φορολογική αντιμετώπιση του μισθώματος leasing

Το μηνιαίο μίσθωμα των ηλεκτρονικών συσκευών θεωρείται λειτουργικό έξοδο και μειώνει τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση μπορεί να αφαιρέσει το ποσό του μισθώματος από τα συνολικά έσοδά της για να καθορίσει τα φορολογητέα κέρδη της. Επιπλέον, ο ΦΠΑ που πληρώνεται στο μίσθωμα μπορεί να εκπέσει από τον ΦΠΑ που οφείλει η επιχείρηση στις πωλήσεις της, μειώνοντας έτσι την τελική οφειλή ΦΠΑ.

Leasing τεχνολογίας και φορολογική οφέλη

Η καταγραφή του μηνιαίου μισθώματος ως λειτουργικό έξοδο είναι ένα σημαντικό όφελος για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το leasing ηλεκτρονικών συσκευών όχι μόνο προσφέρει πρόσβαση σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας με χαμηλή αρχική επένδυση, αλλά και βοηθάει τις επιχειρήσεις να έχουν ευελιξία και να μετατρέπουν το CapEx τους σε OpEx.

Reading next

Καταρρίπτοντας 5 μύθους για το leasing τεχνολογίας